top of page

Disclaimer

Voorwaarden disclaimer
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website sandorgoes.com. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten afgenomen via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.


Wijzigingen
Autorijschool Sandor Goes behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.


Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.


Gebruik van de website
Op sandorgoes.com vindt u informatie over de diensten en producten van Autorijschool Sandor Goes en eventueel verdere algemene informatie over alles wat te maken kan hebben met het volgen van rijlessen. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Autorijschool Sandor Goes zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Autorijschool Sandor Goes niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Autorijschool Sandor Goes garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Autorijschool Sandor Goes wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.


Informatie van derden, producten & diensten
Wanneer Autorijschool Sandor Goes links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Autorijschool Sandor Goes worden aanbevolen. Autorijschool Sandor Goes aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Autorijschool Sandor Goes niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.


Informatie gebruiken
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten uitsluitend bij Autorijschool Sandor Goes, behalve het logo van 2toDrive. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autorijschool Sandor Goes of de toestemming van de rechthebbende en dient altijd te zijn voorzien van bronvermelding. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.


 

bottom of page